Last Updated: October 24, 19:24
Saturday, October 24, 2020
"ދަ ލެގަސީ" ގެނަމުގައި ބާއްވާ އިވެންޓްގައި ތަޤުރީރުކުރެއްވުމަށް މިހާރު ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އައްޝައިޚް އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީގެ ދަރުހެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު …
ޝައިޚް މަކާރިޘީގެ ދަރުހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ގައުމުގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މިއަދުގެ ޢީދު ޙުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. ފިތުރު ޢީދުގެ ޙުތުބާގައި ގައުމެއްގެ އަމަން އަމާންކަމަކީ މާތްﷲ އެ ގައުމަކަށް …
ގައުމުގެ މަސަލަސްކަން ދަމަހައްޓައި ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރުމަށް ޙުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ލައިލަތުލް ޤަދްރި ވިލޭރެއަކީ ވަރަށް މާތް ރެއެކެވެ. އެ ރެއާއި ބެހޭގޮތުން މާތް ﷲ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ …
ލައިލަތުލްޤަދްރި ވިލޭރޭގެ މާތްކަން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ތަޢާރަފެއް: ތަރާވީޙް، ތަހައްޖުދު، ޤިޔާމުއްލައިލް ގެ ތަފާތެއް އެބަހުރިތަ؟ ރޭގަނޑު ޢިޝާނަމާދު ފަހުން އަދި ފަތިސް ނަމާދު ކުރިން ކުރާ ނަމާދުތަކަށް "ތަހައްޖުދު" އަދި "ޤިޔާމުއްލައިލި" އޭ …
ތަރާވީހް ނަމާދަކީ ކޮބާ؟
އައްޑޫ ލައިވް
މާތް ވެގެންވާ ރަމަޟާން މަހަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި 2 ބިލިއަނެއްހާ މުސްލިމުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު މިފަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައަށް ރަޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން …
ރަޝިޔާ މުސްލިމުން 20 ގަޑިއިރު ރޯދައަށް ތިބޭނެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިސް ނަގައިގެން، ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތްތައް ރީތިކުރުމާއި އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް އަދި މިސްކިތްތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން "ދަރުމަ ކަމާކެމި" ނަމުގައި …
މިސްކިތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވިލިމާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް، ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ވިލިމާލޭގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި …
ވިލިމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ، ޝެއިޚް އިދުރީސް ހުސެއިންގެ ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް މިމަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ހިތަދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިމަހުގެ ތިނެއް ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން …
ޝެއިޚް އިދުރީސްގެ ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫގައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މި ބިންމަތީގައި އިންސާނުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމި އޮތުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައި ވަނީ، ކައިވެނި ކޮށްގެން ކުދިން ލިބުމެވެ. އަދި ކުދިން ލިބުމަކީ ދުނިޔޭގައި …
ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރެވޭ ދުޢާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ސޮލަވާތްފުޅު ކިޔެވުން ނުވަތަ މާލޫދު ކިޔެވުމަކީ ދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ބިދުޢައެއް ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު …
ޖަމާއަތް ހަދައި ސޮލަވާތް ކިޔައި މާލޫދު ކިޔުމަކީ ބިދުއައެއް، އެކަން ނުކުރޭ: އަލީ ޒައިދް
އަހުމަދު ނަސޫހް
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ﷲ ނިޢުމަތް ދެއްވުމުން، އެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވާ ބަޔެއް ކަމުގައި ކަމަށާއި ޝުކުރުވެރިނުވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެއްޖެނަމަ އެ ނިޢުމަތް، އެކަލާނގެ ގެންދަވާނެ ކަމަށް …
ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާންޖެހޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ލާދީނީ މިޝަނަރީތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއްނެތް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެފަދަ ޚަބަރުތައް ނުފެތުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ޝެއިޚް …
އެހެން ދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއްނެތް، އެފަދަ ޚަބަރުތައް ނުފަތުރުއްވާ: އިލްޔާސް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ނަމާދާއިގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ކޮންމެ ތާކު ހުރެގެންވެސް ދަސްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި އެޖަމިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ "ޞަލާތީ – …
ނަމާދާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދަސްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 1 ގެ އާންމުކޮށްފައިވާ މެނިފެސްޓޯގައި، އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތްކަމަށް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އަނީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އިސްލާމްދީނާއި …
ޔާމީންގެ މެނިފެސްޓޯގަ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތް: އަނީލް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އަބޫ އުސާމާ އަލް ޒަހަބީގެ ދަރުހެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަން އާއި ރަބީއުލް …
ޝެއިޚް އަބޫ އުސާމާގެ ދަރުހެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ނަގަން އެންގި ބުދުތައް އަދިވެސް ނުނަގާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް …
ނަގަން އެންގި ބުދުތައް އަދިވެސް ނުނަގާ: އިޔާޒް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު