އައްޑޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ވަގުފު ބިނާ ކޮބާ؟

އޯގަސްޓް، 31، 2014 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު އައްޑޫގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ....

ސައުދީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ އަށް

ސައުދި އަރަބިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕްރިންސް...

ޒައިދަށް ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދަށް ދީނީ ތަގުރީރު ދެއްވުމަށް ދީފައިވާ ލައިސެންސު ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު، އޭނާއަށް އަލުން އެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ....

ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދު ބެލުން މިރޭ

ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )(ޑީޖޭއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ޑީޖޭއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު...

ފިތުރު ޒަކާތް ބަހަން މާދަމާ ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް މާދަމާ ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ޒަކާތުގެ...

"އެންމެ އަލި ގަދަ ތަރި" ޖޫނިއާއަކީ ނާދިހް

ޓީވީއެމުން ގެނެސް ދިން ޤުރުއާން މުބާރާތް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ޖޫނިއާގެ ފަޙްރުވެރި އެއް ވަނަ އަލްޙާފިޒް ނާދިހް ޢަބްދުލްޙަމީދު ހޯދައިފި އެވެ. ރޭ...