އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ތަރައްގީކުރާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ހުޅުވަނީ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއެސްއެމްއިން ބުނެފިއެވެ. އެފްއެސްއެމްއިން ބުނީ، މިހާރު...

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ޓިކެޓު ރީފަންޑު ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ޓިކެޓު ރީފަންޑު ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނީ ޓިކެޓު ރީ ފަންޑު ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭނެ...

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ނޫސްވެރިން ހޯދަނީ

ދެކުނު އެފްރިކާ އާއި ތުރުކީގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރަން އެހީތެރިވާނެ ބޭރުގެ ނޫސްވެރިން ހޯދުމަށް، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަންސް، އެމްއެމްޕީއާރުސީ...

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އިން މިހާރު އައިސް ލިބޭނެ

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން މަސްވެރިންނަށް އައިސް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފިކަމަށް އެ ކޮމްޕްލެކްސްއިން ބުނެފިއެވެ. ހުޅުމީދޫ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން މަސްވެރިން ބޭނުންވާ އައިސް ހޯދުމަށާއި،...

އެމްއޭސީއެލްގެ އާ ވެބްސައިޓާއި، ވީއައިއޭ ގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓްގެ އާ ވެބްސައިޓާއި، ވީއައިއޭ ގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. އެމްއޭސީއެލްގެ އާ ވެބްސައިޓާއި، ވީއައިއޭގެ މޯބައިލް އެޕް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ...