އެމްއެމްއޭގެ އަމާޒު: މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓު ތައާރަފް ކުރުން

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނަގުދު ފައިސާގެ ބަދަލުގައި ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓު ސިސްޓަމް ތައާރަފު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

އިނާޒު އެމްސީއައިއެފްއެލްގެ ބޯޑަށް

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑް (އެމްސީއައިއެފްއެލް)ގެ ބޯޑަށް ސ. ހިތަދޫ ފާޒު، އިނާޒު މުހައްމަދު ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. We have appointed the...

އެސްޓިއޯގެ ބޯޑަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓިއޯ)ގެ ބޯޑަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. އެސްޓިއޯއިން މިއަދު އާއްމުކުރި އިއްލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ބަދަލު...

ދިރާގުގެ ހިދްމަތުގެ އަޕްގްރޭޑު: ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު ބޮލު ރިހުމަކަށް!

ދިރާގުން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން ހިދްމަތް...

ވިލާއަށް އަނބުރާ ރަށްތައް ދޭން ފަށައިފި

ވިލާ ގުރޫޕަށް ދޫކުރި ހުރިހާ ރަށެއްގެ މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވިލާއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމާފައިވާތީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް...

ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތައް ދަތުރުތައް ކުރިއަށްދާނެ: މޯލްޑިވިއަން

ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތައް ދަތުރުތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން މިރޭ ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ އެ އެއާލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕައިލެޓުންތަކެއް މާދަމާ އިހުތިޖާޖަށް ނިކުންނަން ނިންމާފައިވާތީ...

އެމެރިކާގައި މިދިޔަ މަހު 304،000 ވަޒީފާ އުފެއްދި

އެމެރިކާއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި އިޤްތިޞާދީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިތަކުން ވަނީ 304،000 ވަޒީފާ އުފައްދާފައެވެ....

މޯލްޑިވިއަންގެ އެޖެންޓުންނަށްދޭ ކަމިޝަން ދަށްކުރަނީ

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓު އެޖެންޓުންނަށް މިހާރުދޭ ކަމިޝަން ދަށް ކުރުމަށް ނިންމައި އެޖެންޓުންނަށް އަންގައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަންއިން އެޖެންޓުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާ...

އެމެރިކާއިން ވާވޭއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަނީ

އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ވަގަށް ނެގުމާއި އިރާން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ އުފުލަން ނިންމައިފިއެވެ. މިނިންމުމުގެ ސަބަބުން...