Last Updated: March 30, 16:59
Thursday, March 30, 2023
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ދިވެހިންގެ އާދަކާދަތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ މައްސަރެކެވެ. ރޯދަ މަހު ސުފުރާމަތި އާންމު މަސްމަހާއި އަޅައި ކިޔާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުންވެސް ތިޔާގިވެއެވެ. އެހެން …
ރޯދަ މަހާ އެކީ އައްޑޫގެ ބާޒާރު މައްޗަށް ނަޒަރެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް އެލައިޑް އަދި އަޔާދީ ތަކަފުލްގެ ކޮމްޕްރިހެންސިން މޮޓޯ ޕްލޭން އޮންލައިކޮށް ނެގޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ. އެލައިޑުގެ ފަރާތުން ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ކޮމްޕްރިހެންސިވް ޕްލޭން ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރިއިރު …
އަޔާދީގެ މޮޓޯ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ޕްލޭން އޮންލައިންކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތައް ދުއްވޭނެ ގަޑިތައް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިގަޑިތައް ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން …
ރޯދަ މަހު މުދާ އުފުލޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ޕޮޓަރީ އާއި ސެރަމިކް އާޓް ނުވަތަ މަށިން ތަކެތި ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ސްޓޫޑިއޯއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. "ސަ ކްލޭ ސްޓޫޑިއޯ" ގެ ނަމުގައި ރޭ އެތަން …
ހުޅުމާލޭގައި ކްލޭ ސްޓޫޑިއޯއެއް ހުޅުވައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކާށީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ކާށި ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވީ ބާޒާރުގަ ކާށީގެ އަގު …
އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެސްޓީއޯ އިން ކާށި ގެންނަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯއިން ލުނބޯ އެތެރެކޮށް އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވީ ލުނބޯގެ އަގު ބޮޑުވުމުން އަގު ދައްކުރުމަށްޓަކާ އެސްޓީއޯ …
އެސްޓީއޯއިން ލުނބޯ އެތެރެކޮށް އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ؛ އަޔާދީ ތަކާފުލްއިން ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފުކުރާ "ކްރޮޕް ތަކާފުލް" ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. "ކްރޮޕް ތަކާފުލް" އަކީ ދަނޑުވެރިންގެ …
އަޔާދީން ދަނޑުވެރިންނަށް ހާއްސަ އިންޝޫރެންސެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ދުބާއީގެ ދަމާކް ޕްރޮޕަޓީސް އިން ތަރައްގީކުރާ މެންޑޭރިއަން …
2025 ގައި ހުޅުވާ ރިސޯޓެއް ހަދަން އައިމާ އަށް
އަހުމަދު ވަހީދު
މުޅިން އަލަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން މާލޭގައި ޑޮލަރު އޭޓީއެމްތަކެއް ބަހައްޓައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތްދޭތާ މި މަހު 12 …
އަލަށް އެމްއައިބީގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑި ހާމަކޮށްފި އެެވެ. ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނީ ރޯދަ މަހާއި …
ރޯދަ މަހު ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ވަގުތު ކަނޑައަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ރޯދަ އިނާޔަތުގެ އިތުރުން ހާއްސަ އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި 2000 ރުފިޔާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އެ …
އެމްއޭސީއެލުން ރޯދަ އިނާޔަތުގެ އިތުރަށް ހަދިޔާއަކަށް 2000ރ.
ހަސަން ރަޝީދު
އޮޅުވާލައިގެން ހިންގަމުންދާ އެކިއެކި ސްކީމުތަކުން އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެތަނުން …
ސްކީމްތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޝަކުވާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފި އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ރޯދަ މަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރޭގައި ދީނީ ގޮތުން ވާންޖެހޭ …
އެޗްޑީސީ ރޯދަ އަށް ތައްޔާރު
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑު އަށް އަނެއްކާ ވެސް ބޭރުގެ ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ އައި ކްރޫޒް ލައިނާ، އެމްއެސް ސިލްވަ ޝެޑޯ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަންް ފޭދޫ …
އައްޑު އަށް އިތުރު ކްރޫޒް ލައިނާއެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 'އެސްޓީއޯ ރޯދަ މާޓް' ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި 'އެސްޓީއޯ ރޯދަ މާޓް' ހުޅުވައިދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ …
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި 'އެސްޓީއޯ ރޯދަ މާޓް' ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކު އާއްމު ފަރާތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާއަށް ރިސިޕްޓް ދިނުމަށްފަހު …
ވައްކަންކޮށްގެން އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު