Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
އިންޑިއާގެ ޓުޓުކޮރިން އިން އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދު ފަށާފައިވާ ކާގޯ ފެރީގައި 3500 ޓަނުގެ މުދާ އައްޑޫ އަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހިތަދޫ ޕޯޓު ލިމިޓެޑުން ބުނީ 3587.3 …
އިންޑިއާ އިން 3500 ޓަނުގެ މުދާ އައްޑޫ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ …
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ހަތް ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުން އިއްޔެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ވަނީ 700،594 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. …
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހަތް ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ބީއެމްއެލް ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގައި ބީޓެކް ކްލާސްރޫމެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. މި ކްލާސްރޫމު ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ހޮސްޕިޓަރލިޓީ ސިނާޔަތުގެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކުރުމުގައި އަމަލީ …
ބީއެމްއެލް އެހީގައި ގެމަނަފުށީގައި ބީޓެކް ކްލާސްރޫމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި މޯލްޑިވްސް …
އުރީދޫ އާއި އޯރކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ކެމްޕޭނެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕްރިޕެއަރިންގް އައުޓާ އައިލެންޑްސް ފޯ ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާޖީ ޑިވޮލޮޕްމެންޓު (ޕޮއިސްޑް) ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ސޯލާ ޕީވީ ހަރުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އޭޝިއަން ޑިޕޮވޮލޮޕްމެންޓު ބޭންކްގެ …
ނޭކުރެންދޫގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޓީވީ އާއި ސްމާޓްފޯނާއި އެ ނޫންވެސް އަގުހުރި އެތައް އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފުޓްބޯޅަ އަށް ލޯބިކުރާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކާ ކޯލާ އިން ފަށައިފިއެވެ. "ކޯކް، …
ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރީގައި ކޮކާ ކޯލާ އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށް އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނެފިއެވެ. ވެމްކޯ އިން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ ކުރިން …
ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން: ވެމްކޯ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ މަހު މީރާ އަށް 624.07 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފިއެވެ. މީރާ އިން ބުނީ މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެ …
މިދިޔަ މަހު މީރާ އަށް 624 މިލިއަން ރުފިޔާ
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގެ ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ ސްކޫލް ބަންދާއި މޫސުމީ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް …
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން ނިމެން ބާކީ އެއް ދުވަހަށް ވެއްޖެއެވެ. މި ވަރޗުއަލް ރަން މާދަމާރޭ 12:00 އަށް ހަމަވާއިރު، މި އިވެންޓް ނިންމައި، ގިނަ ބަޔަކު …
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން ނިމެން އެއް ދުވަހަށް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހު އެކަނިވެސް ރާއްޖެއަށް 18،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް …
މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހު ރާއްޖެއަށް 18،000 ފަތުރުވެރިން
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްބެސަޑާ ބްރޭންޑްގެ "ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް" ނުވިއްކަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އަންގައިފިއެވެ. އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނީ "ލޯކަސްޓް ބީން ގަމް" ނަމަކަށް …
އެމްބެސަޑާ ބްރޭންޑްގެ "ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް" ނުވިއްކަން އަންގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ދަސްވެނިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް އަލަށް ހޮވުނު 15 ދަރިވަރުންނާއެކު …
ބީއެމްއެލްގެ ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް 15 ދަރިވަރުންނާއެކު ކުރިއަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. މިިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ …
ބަލްގޭރިއާގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 600،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 600،252 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. …
ރާއްޖެއަށް 600،000 ފަތުރުވެރިން އައިސްފި
ހަސަން ރަޝީދު