Last Updated: February 18, 23:41
Wednesday, February 19, 2020
މުނިފޫހިފިލުވުން

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސްކޮޓް ވޯކަރ މަރުވެއްޖެ

"ދަ ވޯކަރ ބްރަދާސް" އިން މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރ ސްކޮޓް ވޯކަރ، އުމުރުން 76 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާގެ ރެކޯޑް ލޭބަލް 4އޭޑީ އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

1943 ވަނަ އަހަރު އޮހާއިއޯ އަށް އުފަންވި ވޯކަރ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ 1960ގެ އަހަރުތަކުގައި ދަ ވޯކަރ ބްރަދާސް އިން ނެރުނު ލަވަ "ދަ ސަން އެއިންޓް ގޮނާ ޝައިން އެނީމޯ"، ޔޫކޭގެ ޗާޓުތަކުގެ އެއްވަނަ އެރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ވޯކަރ ވަނީ 14 ސޯލޯ އަލްބަމް ރިލީޒްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާޑުކިޔުންތެރިންގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދި "ސްކޮޓް"، "ސްކޮޓް 2"، "ސްކޮޓް 3" އަދި "ސްކޮޓް 4" ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 2001 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ޕަލްޕްގެ އަލްބަމް "ވީ ލަވް ލައިފް" ޑައިރެކްޓްކޮށްދިނީ ވެސް ވޯކަރ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ނެޓަލީ ޕޯޓްމޭންގެ ފިލްމް "ވޮކްސް ލަކްސް" އަށްވެސް ގިނަ ލަވަތަކެއް ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސްކޮށްދީފަ އެވެ.

ވޯކަރ މަރުވި ޚަބަރު އާންމުވުމާއެކު، އޭނާގެ ފޭނުންނާއި ރަހުމަތްތެރިން ދަނީ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އެކަމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ވޯކަރ މަރުވިއިރު، އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ބެވަރލީ އާއި އަންހެން ދަރިފުޅު ލީ އަދި ކާފަދަރިފުޅު އެމީ-ލީ ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވެ.