Last Updated: September 18, 22:21
Thursday, September 19, 2019
ޚަބަރު

އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ހަތާ މޯލްޑިވްސް އިން ތިނަދޫގައި ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހުޅުވުން.

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަމުންދާނީ 11 ރުފިޔާ 39 ލާރިއަށެވެ. އަދި ޑީސަލް ލީޓާރެއް ވިއްކަމުންދާނީ 11 ރުފިޔާ 97 ލާރި އަށްކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެެ.

އެންފަހުން ތެލަށް ގެނައި ބަދަލާއި އެކު ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ދިޔައީ 11 ރުފިޔާ 49 ލާރިއަށެވެ. އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ދިޔައީ 12 ރުފިޔާ 11 ލާރިއަށެވެ. އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ވިއްކުމުގެ އަގުތަކައް ގެނައި ބަދަލާއެކު، ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔު ވެފައިވަނީ 10 ލާރިއަށެވެ. އަދި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮ ވެފައިވަނީ 14 ލާރިއަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އިއްޔެވަނީ ތެލުގެ އަގު ފަސް އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތެލުގެ އަގު ވެއްޓުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.