Last Updated: October 20, 23:39
Sunday, October 20, 2019
ޚަބަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް --

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިރޭ ބުނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ އަރީފާއި އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲއާ ގުޅޭ ދެ މައްސަލައެއް ބަލަން އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލަން ނިންމިއިރު ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފަކީ ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ވެސް މެއެވެ.

މި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ހަތް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފައެވެ. ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މެންބަރު މަސްތޫރު ހުސްނީ އާއި ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއި ތުޅާދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން އެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއެވެ. ޖޭއެސްސީން މިހާރުވެސް އަންނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންނެވެ.