Last Updated: September 18, 11:07
Wednesday, September 18, 2019
ޚަބަރު

ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު ފަރަށް މަސް ދޯންޏެއް އަރައިފި

ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު ފަރަށް އަރާފައިވާ މަސް ދޯނި --

ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު ފަރަށް މަސް ދޯންޏެއް އަރައިފިއެވެ.

މި ދޯންޏަކީ ހުވަދު އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ "ރަސްއައިނު" ނަމަކަށް ކިޔާ މަސް ދޯންޏެވެ. ނަމަވެސް މި މަސް ދޯންޏަކީ ޝަންގްރިއްލާއަށް ނިސްބަތްވާ ދޯންޏެއް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ ދޯނީގައި ދެ ފަޅުވެރިއަކުވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އަދި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓު ގާޑުގެ ބަހެއްވެސް އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއްވެސް ނުލިބެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ…)