Last Updated: February 19, 23:07
Wednesday, February 19, 2020
ޚަބަރު

ޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަނޫޝް ހަމަޖައްސައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަހްމަދު އަނޫޝް ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

ޖޭޕީގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އަނޫޝް އެ މަގާމަށް ހަަމަޖައްސާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އަނޫޝް އާއެކު ޖޭޕީހައި މިހާރު ދެ ތަރުޖަމާނުން ތިއްބަވައެވެ. ދެން އެ މަގާމުގައި ހުންނަވަނީ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލީ ޞާލިހެވެ. އަނޫޝްއާ ހިލާފަށް ޖޭޕީގެ ކައުންސިލްގައި އަލީ ސޯލިހު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅުއްވި އަނޫޝް މީގެކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެމްއެމްއާރްއެމްގައެވެ.