Last Updated: August 7, 20:26
Friday, August 7, 2020
ދުނިޔެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް: އެއް ދުވަސްތެރޭ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މަރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިއްޔެ އެކަނި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެގޮތުން މި ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސުގެ ހެލްތު އޮތޯރިޓީން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި ބަލީގައި އިއްޔެ އެކަނި އެ ޕްރޮވިންސުން ވަނީ 242 މީހުން މަރުވެފައެވެ. އިއްޔެ އަކީ މިހާތަނަށް އެއް ދުވަސްތެރޭ މި ބަލީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ދުވަހެވެ.

މިހާތަނަށް އެ ޕްރޮވިންސުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 33،693 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު އޭގެތެރެއިން 1،437 މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސްއެވެ. އަދި 3،441 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މި އަދަދުތަކާއެކު މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 1،355 އަށް އަރާފައެވެ. މި ބަލީގައި ދެ މީހުން ފިޔަވައި ދެން އެންމެން ވެސް މަރުވެފައިވަނީ ޗައިނާ އިންނެވެ. އަދި މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 48،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ކޮންމެެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންނާއި އަދި މި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ ވައިރަހާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެއަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބަލި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންތައް ޗައިނާގެ އެހެން ސިޓީތަކުންނާއި އަދި ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރު އަންނަނީ ޗައިނާގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.