Last Updated: September 21, 22:05
Tuesday, September 22, 2020
ޚަބަރު

ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައިފި

މާލޭގައި ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަމީނީމަގު މީރާ ކުރިމަތީ ގޯޅިގަނޑުގައި ބިދޭސީންތަކެއް މާރާމާރީ ހިންގައިގެން މިއަދު މެންދުރު 3:45 ހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މާރާމާރީގައި އެކަކުގެ ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އިތުރު ބިދޭސީއެއްގެ ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މާރަމާރީއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.