Last Updated: July 29, 13:54
Thursday, July 29, 2021
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ރައީސަށް ވާން ދެން ބޭނުމެއް ނޫން: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަށް ވާން ދެން ބޭނުންވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ހަބަރު ސިޓީގެ މިއަދު ނެރުނު އަދަދުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމެއްގައެވެ.

އެގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އުފެދިފައިވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރަށް ކުޑަވެސް ހީނަރުކަނެއް އައުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މަގާމަކީ ފެންނަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ކަމަށާއި އެގޮތުން ރައީސްގެ ވަޒީރަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ރައީސްގެ މިނިސްޓަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުރުހުން އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމުގެ އިތުރު އުންމީދަކާއި އެކުއެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑަކު ދެނަކު ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމެއް ކުރުމަކަށް ނުއެދެމެވެ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެމްޑީޕީން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތުގައި ވެރިކަން ކޮށްދިނުމަށެވެ." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވާ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރަކީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި ފައްޓަވާފައިވާއިރު ފައްޔާޒަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަތައް މިހާތަނަށް އާންމުންނާ ހަމައަށް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ ތުހުމަތުތައް ފައްޔާޒު ދޮގު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ފައްޔާޒަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައެވެ. ފައްޔާޒަކީ އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.