Last Updated: February 27, 13:35
Saturday, February 27, 2021
ޚަބަރު

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން ކަރަންޓު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭގައި ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެއެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް މާފަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.