Last Updated: January 24, 09:47
Sunday, January 24, 2021
ޚަބަރު

އޮޅުވެލި ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 26 އަށް

ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 26 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ….