Last Updated: September 26, 21:13
Sunday, September 26, 2021
ޚަބަރު

ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ހާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ ހުޅުމީދޫގައި

ޝައިހް އިލްޔާސް ޙުސައިން ދެއްވާ ޚާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ އޮންނާނެ ހުޅުމީދޫގައި އޮންނާނެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް އަދި ހުޅުމީދޫ ޒުވާނުން ގުޅިގެން ބާއްވާ މި ދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ 8:30 ގައި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ދަނޑުގައެވެ.

މިރޭގެ ދަރުސްގެ މައުޟޫއުއަކީ " ބާއްޖަވެރި ހަޔާތަކަށް އެދޭނަ…" އެވެ.

މިރޭގެ ދަރުސް އަޑުއެހުމަށް ހުޅުމީދޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދަރުސް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ދައުވަތު އަރުވައެވެ.