Last Updated: February 27, 13:35
Saturday, February 27, 2021
ޚަބަރު

ނިލަންދޫއަށް "ހާއްސަ ހުއްދަ" އެއްގައި ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްއްޖެ

ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ފ. ނިލަންދޫއަށް ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހަކީ އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެރަށައް ސާވޭއަކަށް ދިޔަ މީހެކެވެ. އެމީހާއާއި އެކު އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ރަށައް ގޮސްފައެވެ.

މި މީހާ ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް 18 މީހަކު ވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.