Last Updated: February 27, 13:35
Saturday, February 27, 2021
ޚަބަރު

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 1700 އަށްވުރެއް ގިނަ ޝަކުވާ

ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފައި، ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 1700 އަށްވުރެއް ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، 09 ފެބުރުވަރީ އިން 20 ފެބުރުވަރީއާ ހަމަޔަށް ވޯޓާސް ރަޖިސްޓްރީއަށް 1758 ޝަކުވާ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެންނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު މިހާރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންތިހާބާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިނާއި މެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.