Last Updated: May 7, 00:31
Thursday, May 6, 2021
ޚަބަރު

ހިތަދޫއިން އިތުރު 6 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސ. ހިތަދޫ.

ސ. ހިތަދޫއިން އިތުރު 6 މީހުން ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހިތަދޫއިން އަލަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 6 މީހުންނަކީ އިއްޔެ ސ. ހިތަދޫ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކުމުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހާގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ……