Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
ޚަބަރު

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން މުޅި ރާއްޖެއަަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިރޭ 21:45 އިން ދަންވަރު 2 ޖެހުމާ ހަމައަށެވެ.

މިވަގުތުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރުން އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެ އަށް މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރެއް ކަމަށްވާއިރު، ކަނޑުމަތީގައި ނުރައްކާތެރި ބައެއް ހާދިސާތައް ވެސް އަންނަނީ ހިނގަމުންނެވެ.