Last Updated: October 21, 22:25
Thursday, October 21, 2021
ޚަބަރު

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް - ފޮޓޯ: ހުސެއިން އިބްރާހިމް (ވީނިއުސް)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން (ދިރާގު)ގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފިއެވެ.

ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އެރީ މިއަދު މެންދުރު 1:30 އެހާކަށްހާއިރެވެ. ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އެރިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިފައިވާއިރު، ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.

ދިރާގަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުންޏެކެވެ.