Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
ޚަބަރު

މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިނުދެވުމަކީ މިސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއިލިއާ: ޝިދާތާ

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް - ފޮޓޯ: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައި ނުދެވުމަކީ މިސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއިލިއާ ކަމަށް މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެެވެ.

ޝިދާތާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކޯލިޝަން ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު، ވެރިކަމަށް އައުމަށް ވޯޓު ހޯދަން އެންމެ އަޑު ހަރުކޮށް ދެއްކި ވާހަކައަކީ ރިލްވާން ގެއްލުވާލި ވާހަކައާއި، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ވާހަކައާއި އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

"މިއަދު މިކަމައިގެން އުޅޭ މީހަކު ނެތް. މިއީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއިލިއާ" ޝިދާތާގެ ޓްވީޓްގައިވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވާފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުން އަދިވެސް މަރުތަކުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނިންމިފައި ނުވާތީ އަދި ކަންކަން ހޯދިފައިނުވާތީ އެކަމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއެވެ.