Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ އާ ސަފީރު، ރައީސް ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު މުނު މަހާވަރް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި ޑިމޮކްރަޓިކް މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދެގައުމުން ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއް މުނު މުވާހަރް އަކީ އިންޑިއާއިން އޮމާނަށް ކުރިން ކަނޑަޅާފައި ހުންނެވި ސަފީރެވެ.

މީގެކުރިން އިންޑިއާގެ ސަފީރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ސަންޖޭ ސުދީރު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު އެވެ.

މި ސަރުކާރު އައުމާއެކު ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަ ވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އިންޑިއާ އިން އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.