Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
ވިޔަފާރި

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް އެސްޓީއޯއިން ގިފްޓް ހެމްޕާ އެއް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް "ގިފްޓް ހެމްޕާ" އެއް ދޭ ކެމްޕެއިނެއް އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ "ފަހުރުވެރި އާއިލާއަށް" ގެ ނަމުގައި ފެށި އެކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން ގިފްޓު ހެމްޕާ ހަވާލު ކުރެވޭނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި އުފަންވާ ކުޑަކުދިންގެ އާއިލާތަކަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެ އެވެ.

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ދޭ ގިފްޓް ހެމްޕާގައި ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތު ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުރި އެންމެ ކޮލިޓީ ނެޕީ ކަމުގައިވާ ހަގީސް ނެޕީ އަދި ހަގީސްގެ ވޮންޑާ ޕޭންޓްސް މި ގިފްޓް ހެމްޕާގައި ހިމެނޭނެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ލިބެން ހުންނަ، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ހަގީސް ނެޕީ އަދި ހަގީސްގެ ވޮންޑާ ޕޭންޓްސްއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު، ކުޑަކުދިންގެ ހަންގަނޑަށް އަރާމް ލިއްބައިދޭ މޮޅު ނެޕީއެކެވެ.