Last Updated: May 22, 08:44
Sunday, May 22, 2022
ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު ތިން ބޯޓު ގަނެފި

ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް: ފޮޓޯ - ޕީއެސްއެމް

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު ގަނެފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން އިން ބުނެފި އެވެ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނީ އެކުންފުނިން އޭޓީއާރު 600-72 ގެ ދެ މަތިންދާ ބޯޓާއި އޭޓީއާރު 400-72 ގެ އެއް މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ބޯޓުވެސް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓާ ގުޅޭނެކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރުކުރެވޭ ބޯޓުތަކަކީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ވިހަ ބޭރުކުރާވަރު މަދު PW12XT ގެ އިންޖީނާއެކު ގަނެވޭ ބޯޓު ތަކެއް ކަމަށާއި، މި އިންޖީނުތަކުގެ ސަބަބުން ތެލަށް ކުރާ ހޭދައިން ތިން ޕަސެންޓް އަދި މެއިންޓެނަންސް އަށް ކުރާ ހަރަދުގެ 20 ޕަސެންޓް ކުޑަވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުން ރަށްތައް ގުޅާލުމަށްކުރާ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި މޯލްޑިވިއަން އިން ދޭ ހިދުމަތްތައް ވެސް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މިހާރު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓުގައި ހިމެނެނީ ޑޭޝް-8 މަރުކާގެ 10 ބޯޓާއި އެއާބަސް މަރުކާގެ ދެ ބޯޓެވެ.