Last Updated: July 6, 17:26
Wednesday, July 6, 2022
ދުނިޔެ

ހަނދަށް ފޮނުވާ ރޮކެޓް ދައްކާލައިފި

އަލުން ހަނދަށް ދާން އެމެރިކާ އިން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތުގެ ޓެސްޓް ދަތުރަށް ފޮނުވަން ތައްޔާކުރި ރޮކެޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާގެ ޕްލޮރިޑާގެ ކެނެޑީ ސްޕޭސް ސެންޓަރުގައި ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރޮކެޓް، ސްޕޭސް ލޯންޗް ސިސްޓަމް (ސްޕޭސްއެލްއެސް) ދައްކައިލީގެ އޭގެ ލޯންޗް ޕެޑާ އެކީގަ އެވެ. ނާސާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ރޮކެޓް އުދުއްސައިލުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ޓެސްޓްތަކެއް ނިންމައި، އެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާކޮށް ކްރޫއަކާ ނުލައި ފޮނުވައިލާ ރޮކެޓް އުދުއްސާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ދެން ފެށިގެން ދާނެ އެވެ.

ހަދަށް ފޮނުވާ ރޮކެޓް ދައްކައިލަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާސާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ބިލް ނެލްސަަން ވިދާޅުވީ ހަނދަށް ދާން އަލުން ފެށޭ މި މަސައްކަތަކީ ޖައްވީ މަސައްކަތުގެ ރަންޒަމާނެއް ފެށިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއާ އެކު މި ޖީލުގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން ހަނދަށްދާނެކަމީ ކަށަވަރު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި މީގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރުގައި އަލަށް އަންހެން އެސްޓްރޯނަޓަކު ވެސް ބައިވެރިވުން." ބިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނާސާ އިން ނިންމާފައި އޮތީ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ދެ އެސްޓްރޮނޯޓަކު ހަނދަށް ފޮނުވާށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޖާގަ ދޭނީ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓަކަށް ދޭށެޗެ. ކުރިން އަމާޒު ހިފާފައި އޮތީ 2024 ގައި ހަނދަށް ދާން ކަމަށް ވިޔަސް، މިކަމާ ގުޅުން ހުރި އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ލަސްތަކެއް އައުމާ ގުޅިގެން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރު ބޭއްވޭނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކޮށްފައި އޮތީ 2025 ގަ އެވެ.

ހަނދަށް ދާން ބަންނަ އުޅަނދުގެ މަސައްކަތް ނާސާ އިން ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ސްޕޭސް އެކްސްއާ އެވެ.