Last Updated: July 6, 18:23
Wednesday, July 6, 2022
މުނިފޫހިފިލުވުން

އާދޭޝްގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން މަރުވި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން އާދޭޝް ޝްރިވަސްތާވްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ބައްޕައިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ފިލްމު އިއުލާންކޮށް ބުނީ އޭގައި އާދޭޝްގެ ރޯލު ކުޅޭނީ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަވިތޭޝް ޝްރިވަސްތާވް ކަމަށެވެ. "ލަވް ސްޓޯރީ" ގެ ނަމުގައި އާދޭޝްގެ ބައޮޕިކް އިއުލާންކުރީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އަވިތޭޝްއާ އެކު "ސިރުފް އޭކް ފްރައިޑޭ" ކިޔާ ފިލްމެއް ވެސް އިއުލާންކުރި ދީޕަކް މުކުތުގެ ސޯހަމް ރޮކްސްޓާ އެންޓަޓައިންމަންޓާއި މާންސީ ބަގްލާގެ މިނީ ފިލްމްސް އިންނެވެ.

ނަމަވެސް އާދޭޝްގެ ބައޮޕިކް ޑައިރެކްޓްކުރާނެ މީހަކާއި މަސައްކަތް ފަށާނެ އިރެއް އަދި ހާމައެއްނުކުރެ އެވެ.

ކެންސަރު ބަލީގައި އުމުރުން 51 އަހަރުގައި އާދޭޝް މަރުވީ ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2015 ގަ އެވެ. އޭނަ އަކީ 1981 ގެ ފިލްމު "ލަވް ސްޓޯރީ" ގެ ބަތަލާ ވިޖޭތާ ޕަންޑިތުގެ ފިރިމީހާ އެވެ. އާދޭޝް އާއި ވިޖޭތާ އަށް ލިބިފައި ވަނީ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އެއީ އަވިތޭޝް އާއި އަނިވޭޝް ޝްރިވަސްތާވް އެވެ.

އާދޭޝް ވަނީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމަށް މިއުޒިކް ހަދައި، އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވި އެތައް ލަވައެއް ވެސް ކިޔައިފަ އެވެ.