Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
ޚަބަރު

އަދާލަތު އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އަދުލުވެރިކަން މަތީގައި

އަދާލަތު ޕާޓީ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އަދުލުވެރިކަން މަތީގައި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރާ އެކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނާއި ލިވާތާ ގުޅޭ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުން މިއަދު ފެށުމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އިލްޔާސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕް ދެމި އޮންނާނީ އަދުލުވެރިކަން މަތީގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ސަރުކާރުގައި އަދާލަތު ޕާޓީ ހިއްސާވިޔަސް އެ އަސާސް ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލަމްގީރް މައްސަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު މިއަދު އިތުރު ބަޔަކު ވެސް ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުން އަންނަނީ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންނެވެ.

އަލަމްގީރް، 25، އާ އެކީ ގުޅުން ހިންގި މީހުންގެ ބައެއް ވީޑިއޯތައް ލީކްކޮށްފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ހިމެނެނީ ހަތަރު ވީޑިއޯއެކެވެ. އެއީ ކާނަލް ފެންނަ ވީޑިއޯއަކާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް ސައްތާރު ފެންނަ ވީޑިއޯއަކާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދުދީދީގެ ދަރިފުޅު އައްފާން އަބްދުއްސައްތާރުގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް (ޑިއީޑީ) ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ސާޖަންޓް އަބްދުއްރަހުމާން ރަފީއު އެެވެ.

އަލަމްގީރާ އެކީ ގުޅުން ހިންގި މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ފެށި އިރު، އޭނާ މި މަހުގެ 12 ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ފެންމަތިވީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އަޑު އަރާފައިވާ ގޮތުން އަލަމްގީރާ އެކީ 250 އެއްހާ މީހުން ގުޅުން ހިންގާފައިވެ އެވެ.