Last Updated: August 18, 08:36
Thursday, August 18, 2022
ޚަބަރު

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ދާއިރާތަކަށް ވެރިން ހޮވަނީ

ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިން ހޮވަން ނިންމައި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ދެ ޕާޓީން ރޭ ބުނި ގޮތުގައި ހުޅުވާލާފައިވާ މަގާމުތަކަކީ ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންނާއި ނައިބު ރައީސުންނާއި ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތުގެ ރަށުގެ ރައީސުންނާއި އަންހެނުންގެ ޙަރަކާތުގެ ރަށުގެ ރައީސުންން ކަމަށެވެ. މި މަގާމުތަކަަށް ކުރިމަތިލާން ޝައުގުވެރިވާ ޕީޕީއެމްގެ ރަށްރަށުގެ މެމްބަރުންނަށް މިހާރު އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެ އެވެ.

މި މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ގަ އެވެ.

އިންތިހާބު ކޮމިޓީން ބުނީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރަން ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައި ގަންނާނީ މި މަހުގެ 13-25 އަށެވެ. ވޯޓްލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާލައި، ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ވެސް ދޭން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ދާއިރާތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން އިންތިހާބުކުރަން ތައްޔާރު މި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާވަށްވާ ތައްޔާރީއެއްގެ ގޮރުގަ އެވެ. އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. ޔާމީނާ ރަސްމީކޮށް ޓިކެޓް ހަވާލުކުރަން މި މަހުގެ 19 ގައި ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.