Last Updated: October 4, 11:50
Tuesday, October 4, 2022
ޚަބަރު

ސައުދީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ރާއްޖޭން ދެ ބައިވެރިން

ކިންގް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަން އޮފް ދަ ހޮލީ ޤުރުއާންގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ދެ ބައިވެރިން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

މި ފަހަރު އެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަނީ އަހުމަދު ނަބީހު އަބްދުލް ގާދިރާއި މުހައްމަދު ޔޫޝަޢު ބިން ޒަމްޒަމް އެވެ. މި ބައިވެރިންނާ އެކީ ބެލެނިވެރިން ވެސް ސައުދީ އަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ. މުބާރާތަށް ހޮވުނު ދެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނަބީހަކީ އެޕްރީލް މަހު ޔޫއޭއީގައި ބޭއްވި ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވެސް، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި ހާފިޒެވެ.

މައްކާގައި މި މަހުގެ 10-21 އަށް ބާއްވާ "42 ވަނަ ކިންގް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަން އޮފް ދަ ހޮލީ ޤްރުއާން" މުބާރާތުގެ ރާއްޖޭގެ ބައިވެރިން ފުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެ އެވެ.

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ މިއަދު ވަނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ދެ މި ބައިވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ ބައިވެރިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަރުޙަބާ ވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުމުން 6 ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅެޅި ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މުބާރާތަށް ބައިވެރިން ހޮވީ ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޝަނަކުންނެވެ. މި އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ބެލެނިވެރިންގެ ހާޒިރުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލަކުންނެވެ.

މުބާރާތް ނިންމައި ބައިވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނާނީ މި މަހުގެ 23 ގަ އެވެ.