Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
ޚަބަރު

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ލެބޯޓްރީއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހަދަނީ

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ލެބޯޓަރީއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކަރަން އެގްރިކަލްޗަ މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެއް ވެސް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ. އެގްރިކަލްޗަ
މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގާއިމްކުރަން އުޅޭ ނޭޝަނަލް އެގްރިކަލްޗަ ލެބޯޓަރީ އެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލާ އެކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކައުންސިލް އޮތީ މިކަމަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރާނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ކަމަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެއީ ފަސް ތަހުލީލުކުރުމާއި، ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމުގެ އިތުރަށް ގަސްތަކުގެ ޓިޝޫ ނަގައިގެން ކަލްޗަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެތަނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، ސީޑްސް ޕްރޮޖެކްޓް ޖަޕާން މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދެން އޮތީ ފުވައްމުލަކުން ބިން ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފެށުމެވެ. ނެކަމަށެވެ. އަދި ލެބޯޓްރީ އިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް މިހާރު ކުރަހައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.