Last Updated: July 23, 19:32
Tuesday, July 23, 2024
ޚަބަރު

އިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފަށައިފި

ރޭ މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި އިމާރާތާއި އިންވެ ހުރި ދެ އިމާރާތެއްގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

މ. ނިރުފެހީގޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 10 މީހަކު މަރުވެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވަޑައިގެން ލިބިފައިހުރި ގެއްލުންތައް ބަލައި، ރޯވި އިމާރާތާއި އިންވެ ހުރި ދެ އިމާރާތެއްގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ދެ އިމާރާތުގެ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ސްޓެލްކޯ އިން ހައްލުކުރަނީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުންނެވެ.

ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކީ މިހާތަނަށް މާލޭގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެވެ. މި ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.