Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
ދުނިޔެ

ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓާ އިޔާދަކޮށް ދީފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް އަނބުރާ ދީފި އެވެ.

ޓްވިޓާ އިން ޓްރަމްޕް ދާއިމީކޮށް ބޭރުކޮށްލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް ހިސޯރުކޮށް އެތަނަށް ދިން ގެއްލުންތަކާއި ގުޅުވައި ހަމަނުޖެހުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް އަނބުރާ ދީފައިވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް އަނބުރާ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ، އީލޮން މަސްކް ނެގި ޕޯލަކުން ގިނަ ބަޔަކު އެކަމަށް ތާއީދުކުރުމުންނެވެ. އެގޮތުން އީލޮންގެ އެ ޕޯލަށް 15 މިލިއަން މީހުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު 51.8 ޕަސެންޓް މީހުން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް އަނބުރާ ދިނުމަށް ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ.

އީލޮން ވިދާޅުވީ އާންމުން ބަސް އިއްވައިފި ކަމަށާއި ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް އަނބުރާ ދޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް މިހާރު ވަނީ އަނބުރާ ދީފަ އެވެ.

ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލުމުން ޓްރަމްޕް ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ހަދާފަ އެވެ. އެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ޓްރުތް ސޯޝަލް" އެވެ.

ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އާންމުންނާއި މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ޓްރަމްޕް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ކުރެއްވި ވަސީލަތަކާއި ޓްވިޓާ އެވެ.