Last Updated: March 3, 13:32
Sunday, March 3, 2024
ކުޅިވަރު

މޮޮރޮކޯގެ މޮޅު ހަކީމީ ހާއްސަކުރީ މަންމަ އަށް

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެފްގައި މިރޭ ބެލްޖިއަމް އަތުން މޮރޮކޯ އިން ހޯދި ތާރީހީ މޮޅު، އެޓީމުގެ ފުލްބެކް އަޝްރަފް ހަކީމީ އޭނާގެ މަންމަ އަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ބެލްޖިއަމްގެ މައްޗަށް މޮރޮކޯ އިން މިރޭ ކުރި ހޯދީ 2-0 އިންނެވެ. މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ދެ ގޯލް ވެސް މޮރޮކޯ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ދެވަނަ ހާފްގަ އެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަކީމީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު މި މެޗުން ބަލަން އޭނާގެ މަންމަ އާއި އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުން ދަނޑުގައި ތިއްބެވެ. އެގޮތުން ހަކީމީ ވަނީ މެޗަށްފަހު އޭނާގެ މަންމަ އަށް ޖޯޒީ ހަދިޔާކުރުމަށްފަހު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފަ އެވެ.

ހަކީމީގެ އިތުރުން މޮރޮކޯގެ އެހެން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވެސް މެޗަށްފަހު އެ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާތަކާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރިއިރު އެ ފޮޓޯތަކަށް އާންމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ހުއްޓިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

މިއީ 1998 ވަނަ އަހަރަށްފަހު މޮރޮކޯ އިން ވޯލްޑް ކަޕްގައި ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅު ކަމަށްވާއިރު މިއީ 1994 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗަކުން ބެލްޖިއަމް ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި މޮޅާއެކު މޮރޮކޯ މިހާރު އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާ އެކު ގްރޫޕް އެފްގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. ދެވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓާ އެކު ބެލްޖިއަމް އޮތްއިރު ތިންވަނައިގައި އެއް ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ ކްރޮއޭޝިއާ އެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އޮތީ ކެނެޑާ އެވެ. މި ގްރޫޕްގައި މިރޭ ކެނެޑާ އާއި ކްރޮއޭޝިއާ ބައްދަލުކުރާނެ އެވެ.

ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު މޮރޮކޯ އަށް މިހާރު ހުޅުވިފައިވާއިރު ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި އެޓީމު ނިކުންނާނީ ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރާނީ ކްރޮއޭޝިއާއާ އެވެ.