Last Updated: January 31, 13:33
Tuesday, January 31, 2023
ޚަބަރު

ލަންކާ ސަފީރަކަށް ފާއިޒަށް ރުހުން ދީފި

ރާއްޖޭން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރަކަށް އަލީ ފާއިޒް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ.

ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް ފާއިޒު ހަމަޖެއްސުމަށް މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ވޯޓަށް އަހާފައެވެ.

ފާއިޒް ލަންކާގެ ސަފީރަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުން ލިބުނީ 62 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ފާއިޒް މީގެ ކުރިން ވަނީ މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.