Last Updated: January 30, 20:14
Monday, January 30, 2023
ޚަބަރު

ނިޝާ މި ހުރީ ފްލެޓެއް ބަލާލަން ގޮސް

ސަރުކާރުގެ "ގެދޮވެރިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަން އަންނަ ފްލެޓްތައް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް މިހާރު އޮތީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. މި ފްލެޓް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ވަނީ ބައްލަވާލައްވައިފަ އެވެ.

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ނިޝާ ފްލެޓެއްގެ ތެރޭގައި ހުރެ ބުނެފައި ވަނީ ފްލެޓްތައް ހަދާފައި ވަނީ ހީވެސް ނުކުރާ ފެންވަރުގައު ނަލަކޮށް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިކަމަށްޓަކައި ވެސް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕްރައިމަރީގައި ރައީސަށް ވޯޓް ދޭން ނިޝާ އެދިފައިވެ އެވެ.

ނިޝާ އެމްޑީޕީއާ ގުޅުނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ. އޭނަ އެ ޕާޓީއާ ގުޅުނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގުޅުނުތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީހެވެ. އެމްޑީޕީއާ ގުޅުނު ފަހުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރައީސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުން ނިޝާ ފެނެ އެވެ.

ދެން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ކުރިން ނިޝާއާ އެކީ ފިލްމުތަކެއް ކުޅުނު އެކްޓަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކަކީ ވެސް ރައީސްގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަޕޯޓަރެއްކަމެވެ. އޭނަ ގެންދަވަނީ ރައީސްގެ ކެމްޕޭންގައި ވަރަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

ނިޝާ ބަލާލަން ދިޔަ ފްލެޓްތަކަށް މި އަހަރުގެ މަހުގެ ތެރޭގައި މީހުން ވަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.