Last Updated: October 4, 13:32
Wednesday, October 4, 2023
ޚަބަރު

މޫސުން ގޯސް: މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް ޔެލޯ އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ކ .އަތޮޅުން މ .އަތޮޅާއި ހަމައަށެވެ. މި އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިރޭ ދަންވަރު 1 ޖެހުމާ ހަމައަށެވެ.

މި ވަގުތުތަކުގައި ބާރަށް ގުގުރުމާއެކު ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.

މެދު ރާއްޖޭތެރޭގެ އިތުރުން ދެކުނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.