Last Updated: October 4, 22:10
Wednesday, October 4, 2023
ޚަބަރު

ޑިޒާސްޓާ ރެސްޕޮންސް ޓްރެއިނިންއެއް އައްޑޫގައި

ޑިޒާސްޓާ ރެންޕޮސްސް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި އެވެ.

އިއްޔެ ފެށި މި ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ. މިއީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ހިއުމަނިޓޭރިއަން އެސިސްޓެންސް އެންޑް ޑިޒާސްޓަ ރެސްޕޮންސް ޓްރެއިނިން" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމާއި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ރެސްޕޮންސް ކޯޑިނޭޝަން ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައިވެރިންނަށް ދޭނެ އެވެ. މީގައި 35 މީހަކު ބައިވެރިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހިމެނެ އެވެ.

އެމްޑީއެމްއޭ އިން ބުނީ އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމަކީ އެމެރިކާގެ އެހީގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ތަޖުރިބާރުން ޕްރިގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ އެވެ.