Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
ޚަބަރު

ރައީސް ފ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހާއްސަ ދަތުރުފުޅެއް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ފ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފ. ނިލަންދޫ، ދަރަނބޫދޫ، މަގޫދޫ، ފީއަލި، އަދި ބިލެތްދޫއަށް ކަމަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރަށުގެ ހާލަތު ސީދާ ރައީސަށް ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.