Last Updated: October 4, 15:06
Wednesday, October 4, 2023
ޚަބަރު

ވިސާއާ ނުލާ ހޮންޑިއުރާސް އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ދުރާލާ ވިސާ ނެގުމަކާ ނުލާ ދިވެހިންނަށް ހޮންޑިއުރާސް އަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ހަލީލް އެވެ. ހޮންޑިއުރާސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެގައުމުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އެޑުއާޑޯ އެންރީކޭ ރެއިނާ ގާސިޔާ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ވިސާ ނެތި 30 ދުވަހަށް އެތެރެވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ހަލީލް ވިދާޅުވީ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހޮންޑިއުރާސް ސަރުކާރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށާއި މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާއެކު ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ފަސޭހަކަމާކާއެކު ދަތުރުކޮށް، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.