Last Updated: December 5, 23:15
Tuesday, December 5, 2023
މުނިފޫހިފިލުވުން

"ދޫމް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް" ގެ ފުރަތަމަ ދެ ބައި ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގަދްވީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނީ އުމުރުން 57 އަހަރުގައި އޭނަ މިއަދު މަރުވީ ހެނދުނު ހިނގާލަން ނުކުޅެ އުޅެނިކޮށް، ކުއްލިއަކަށް މެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަދުވާތީ މުމްބާއީގެ ކޮކީލާބެން ދިރުބާއީ އަންބާނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް، އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ސަންޖޭގެ މަރާ ގުޅިގެން ބޮލީވުޑްގެ އެކި މީހުން މިހާރު އަންނަނީ ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

"ދޫމް" ގެ ދެ ފިލްމުގެ އިތުރުން އޭނަ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "މެރޭ ޔާރު ކީ ޝާދީ"، "ކިޑްނެޕް"، "އަޖަބު ގަޒަބް ލަވް" އަދި "އޮޕަރޭޝަން ޕަރިންދޭ" ހިމެނެ އެވެ. ސަންޖޭގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަނަކީ 2001 ގެ "ތޭރޭ ލިޔޭ" އެވެ.