Last Updated: April 21, 15:52
Sunday, April 21, 2024
ޚަބަރު

ފުލުހުންގެ "ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" މިއަދު ހަވީރު

މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ފުލުހުންގެ "ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ގާއިމުވެ ތިބޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ހަވީރު 4:00-6:00 އަށެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރެވޭނެ އެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ވެސް ގާތުން ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުންވާތީ ކުރާ ކަމެކެވެ.

އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ވެސް "ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބާއްވާފައިވެ އެވެ.