Last Updated: February 28, 20:30
Wednesday, February 28, 2024
ޚަބަރު

މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެތަނުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ މީހުންނަށް އެކަމަށް އެދިި އެޕްލައި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެޕްލައި ކުރާނީ މި ލިންކް https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc29XlgEBMZHjlDCB7vOYWAabTzWMrPwR2VZUKLUfD4CHP5qw/viewform މެދުވެރިކޮށެވެ.

މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3014407 ،3014408 އަދި 3014409 އިން ހޯދޭނެ އެވެ.