Last Updated: February 5, 17:43
Sunday, February 5, 2023
ސިޔާސީ

“ބަޣާވާތް މަ ކުށްވެރި ކުރަން" ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

“ބަޣާވާތް މަ ކުށްވެރި ކުރަން” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ ހަވީރު 4:00 ގައި މާލޭގައި އުސްފަސްގަނޑުންނާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ދާއިރާތަކުގެ ހަރުގެތަކުން ހިނގާލުން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.
އެހެންވެ ހިނގާލުމުގައި މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި މިކަމަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވުމަށް އެ ޕާޓީން އެދެ އެވެ.