Last Updated: April 15, 06:26
Monday, April 15, 2024
ވިޔަފާރި

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ "ފުޑް ފެއާ" ހުކުރު ދުވަހު

ފަންޑް ރައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ފުޑް ފެއާ 2018" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ސްކޫލުން ބުނީ ހިލޭ ވަދެވޭ ގޮތަށް ބާއްވާ ފެއާ ކުރިއަށް ދާނީ މެންދުރު ފަހު 2:30 އިން ފެށިގެން ކަމަަށެވެ.

މި ފެއާގައި ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރަހަ މީރު ހެދިކާ ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް ހުޅުދޫ ސްކޫލުން ބުންޏެވެ