Last Updated: May 28, 21:50
Tuesday, May 28, 2024
ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ދާއިރާގެ ނައިބް ރައީސް އިބުރޭ ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ދާއިރާގެ ނައިބް ރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު (އިބުރޭ) ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިބުރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…