ފޮޓޯ ގެލަރީ

އައްޑޫ މެރަތަން 2018

އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމް/ސ. ހިތަދޫ: އައި ރަނާސްގެ ފަރާތުން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ދެވަނަ "އައްޑޫ މެރަތަން" ފޯރި އާއި ޖޯޝާއި އެކު ރަން ވަނަ ތަކާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.