ފޮޓޯ ގެލަރީ

އިއްތިހާދުގެ ކެންޑުޑޭޓު އިބޫ އަދި ފައިސަލް ހުޅުމީދޫއަށް ވަޑައިގަތުން

14 ޖުލައި 2018- ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ރަނިން މޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދޫއަށް ވަޑައިގަތުން. މިއީ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިން މޭޓު އެކީގައި ރަށަކަށް ކެމްޕެއިންއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.