ފޮޓޯ ގެލަރީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ

20 ސެޕްޓެމްބަރ (ހުކުރު) – ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމުމުގެ ގޮތުން ސ. ހިތަދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ފޮޓޯ: ޝަރަފް/އައްޑޫލައިވް

DSC_9965
DSC_9962
DSC_9960
DSC_9957
DSC_9949
DSC_9938
DSC_9932
DSC_9929
DSC_9926
DSC_9919
DSC_9915
DSC_9917
DSC_9913
ilyas dhua
DSC_9898
ކެމްޕޭން ނިންމެވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝެއިޚް އިލްޔާސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
sheikh ilyas
DSC_9877
DSC_9864
rozey
mp rozey
ރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ޒިޔާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ziyad
DSC_9800
DSC_9783
DSC_9777
DSC_9769
DSC_9700
DSC_9690
DSC_9676
mp aslam
DSC_9622
DSC_9614
DSC_9611
DSC_9603
ibu2r
ibu solih
DSC_9567
DSC_9544
DSC_9538
sobe mayor
DSC_9527
DSC_9521
DSC_9513
DSC_9511
DSC_9508
DSC_9507
DSC_9499
DSC_9496
DSC_9493
DSC_9486
nizar mp
moosa
sobe faisal
ibu
ibu solih
nasreena ibrahim
faisal
DSC_9415
nasreena
nasreena ibrahim
madam nasreena
ilyas labeeb
rozey
rozey
DSC_9393
DSC_9390
hassan latheef moosa
DSC_9382
DSC_9376
sobree adhuham
DSC_9371
DSC_9367
sood22
sood
DSC_9358
hiyaz
ހިޔަލީ މުހައްމަދު ރަޝީދާއި ކޮއްކޮ، އަޙުމަދު ރަޝީދް. ދެބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައި-
hiyalee checkmark
dhiyaana saeed
DSC_9340
DSC_9337
DSC_9332
ހިޔަލީ އިބޫ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކޯލިޝަން ޖަލްސާގައި-
hiyalee mohamed rasheed
DSC_9324
DSC_9323
DSC_9316