Last Updated: July 9, 10:05
Thursday, July 9, 2020
ފޮޓޯ ގެލަރީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
DSC_0081-2
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
vote2018
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
vote2018
އައްޑޫގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓު އަޅަނީ، ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
vote2018
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ali moosa
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
DSC_0063-2
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
ali khaleel
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
DSC_0069-2
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
DSC_0093-2
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
vote2018
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
vote2018
އިންތިޙާބު އޮބްޒާވް ކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތެއް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
DSC_0084-3
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
trivandrum
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
election observer
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
DSC_0010
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018
malayy