ފޮޓޯ ގެލަރީ

ހެލުތު މިނިސްޓަރ އަމީން އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

07 ޑިސެމްބަރ 2018: އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްްވުމަށް ހެލުތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: ފޮޓޯ: ޝަރަފު/ އައްޑޫލައިވް