ފޮޓޯ ގެލަރީ

މައިލޯ ސްޓްރީޓު ސޮކާ ފައިނަލް މެޗު

މައިލޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު، މި މެޗުގައި ހަބޭސް އާއި ސްކެވެންޖާސް ވާދަކޮށް 1-0 ލަނޑުން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލާފައިވަނީ ސްކެވެންޖާސްއިން، ފޮޓޯ: ޝަރަފް/ އައްޑޫލައިވް